1. juli 2019 - nye regler træder i kraft

Fra 1. juli 2019 ændres reglerne om håndtering af kemikalie.

Ændringen er primært skærpelse af kravet om instruktion og oplæring samt risikovurdering ved arbejde med farlige kemikalier. I den forbindelse bliver der mere metodefrihed og kravet om arbejdspladsbrugsanvisning bortfalder.

Men før du begynder at juble, så erstattes disse af skærpet krav til oplæring og instruktionen...:)

Retox er i fuld gang med at blive opdateret til de nye regler. Der tages udgangspunkt i det eksisterende, så arbejdet i Retox og jeres nuværende arbejdspladsbrugsanvisninger, er ikke spildt, og de gamle data forsvinder ikke.

Indtil videre skal I ”bare” gøre som I plejer ift. de krav, der er til håndtering af kemikalier – men ha’ lige et ekstra øje på om I får instrueret (nye) medarbejdere i sikker håndtering af farlige kemikalier – det skader ikke.

Kontakt din lokale/regionale kemikonsulent for yderligere oplysninger.

Du kan se mere uddybende omkring betydningen her

 

Læs mere om reglerne på arbejdstilsynets hjemmeside: https://amid.dk/nyheder/at/2019/03/arbejdspladsbrugsanvisninger/