Aktuelt

Publiceret: 15. marts 2021

P.t. udfordringer i databasen

15. marts 2021: Vi oplever desværre at systemet fejler. Vi arbejder på at få løst fejlen, men har desværre ikke en tidshorisont på dette.

Der er blandt andet udfordringer med at redigere WPI'er med "De to hænder med blyant", hvis WPI'en er tilknyttet en skabelon.

Hvis du oplever fejl, så beskriv hvad du gjorde, da fejlen opstod, og send det til din lokale REKS kemikonsulent.

18. marts 2021: Opdatering - "De to hænder med blyant" virker nu igen efter hensigten, også hvor der er benyttet en skabelon.

Publiceret: 5. marts 2021

Ændring i Retox

Mandag den 1. marts er der lavet nogle ændringer i databasen, som kan påvirke, hvordan skabelonerne fungerer.

Det er vigtigt, at man husker at tilføje det relevante brugssted, når man opretter en ny skabelon.

Hvis du har problemer med skabeloner, eller hvis en skabelon er forsvundet, så ret henvendelse til din lokale REKS kemikonsulent, vi kan forhåbentligt hjælpe.

Publiceret: 2. juni 2020

Ændringer i risikovurdering

Ændringer i risikovurdering pr. 28. maj 2020 Vi har justeret nogle enkelte sammenhænge imellem fareklassificering og H-faktor. Primært med sigte på at de fareklasser som AT anfører som ”særligt farlige” optræder som H5.

Desuden har vi ændret på farvefordelingen i risikomatricen. Hvilket i praksis betyder at de fleste vil opleve at farven i HR kolonnen hyppigere bliver grøn, og sjældnere bliver rød. Det er endnu uklart hvorvidt denne ændring bør føre til en ændring i fastsættelsen af eksponeringen.

Endelig har vi rettet farvefordelingen i H-kolonnen, så H2 – der tidligere var grøn, nu er blevet gul. Formålet er at det så udelukkende er produkter der ikke er klassificerede der optræder som grønne i H-kolonnen. Vær dog opmærksom på, at vi har produkter i databasen som ikke er klassificerede – og som derfor typisk optræder som grønne, men som alligevel fordrer særlige sikkerhedsforanstaltninger (dette kan for eksempel enten skyldes fejl, eller at et produkt hører under et andet lovgivningsområde f. eks. strålehygiejne, kosmetik eller medicin).

Publiceret: 9. februar 2020

Ikke farlig i lovens forstand

Et produkt der ikke er farlig i lovens forstand skal der nødvendigvis ikke laves risikovurdering på - nem måde at se det på i din liste over produkter.

Læs mere …