Om ReKS

Regionernes Kemikalie Samarbejde (REKS) er et samarbejde, hvor 4 regioner deler viden om kemisk arbejdsmiljø.

Den største aktivitet er drift af den fælles database RETOX, som indeholder arbejdspladsinstruktioner (WPI'er) og sikkerhedsdatablade for kemiske produkter, især til sygehuse. Andre aktiviteter er deling af viden om kemisk arbejdsmiljø og viden i forbindelse af indkøb til regionerne.

Arbejdet i REKS udføres af ca. 20 kemikonsulenter. Omkring halvdelen er ansat i laboratorier på regionernes sygehuse, resten er ansat i regionernes arbejdsmiljøafdelinger. Arbejdet i REKS sker på 'deltid' sideløbende med andet arbejde.