P.t. udfordringer i databasen

15. marts 2021: Vi oplever desværre at systemet fejler. Vi arbejder på at få løst fejlen, men har desværre ikke en tidshorisont på dette.

Der er blandt andet udfordringer med at redigere WPI'er med "De to hænder med blyant", hvis WPI'en er tilknyttet en skabelon.

Hvis du oplever fejl, så beskriv hvad du gjorde, da fejlen opstod, og send det til din lokale REKS kemikonsulent.

18. marts 2021: Opdatering - "De to hænder med blyant" virker nu igen efter hensigten, også hvor der er benyttet en skabelon.