Retox Databasen

Info om ReKS

Regionernes Kemikalie Samarbejde (ReKS) er et samarbejde mellem fire regioner, Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark og Sjælland.

Det er kemi konsulenter ansat på sygehuse og i regionernes arbejdsmiljøafdelinger, som udfører arbejdet i ReKS.

RETOX er en kemidatabase til håndtering af kemisk arbejdsmiljø og især risikovurdering og arbejdspladsinstruktioner (WPI)