Retox Databasen

Regionernes Kemikalie Samarbejde (REKS) er et samarbejde, hvor 4 regioner deler viden om kemisk arbejdsmiljø. De 4 regioner er Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark og Sjælland.

Den største aktivitet er drift af den fælles database RETOX, som indeholder arbejdspladsinstruktioner (WPI'er) og sikkerhedsdatablade for kemiske produkter. Andre aktiviteter er deling af viden om kemisk arbejdsmiljø og viden i forbindelse af indkøb til regionerne.

Arbejdet i REKS udføres af ca. 20 kemikonsulenter. Omkring halvdelen er ansat i laboratorier på regionernes sygehuse, resten er ansat i regionernes arbejdsmiljøafdelinger. Arbejdet i REKS sker på 'deltid' sideløbende med andet arbejde.