Retox Databasen

Generelle Vejledninger

Hvornår skal der udarbejdes en WPI

Link til lokal WPI

Opbevaring af gifte

Excel-ark til hjælp til kategorisering af medicin

Risikovurdering / Kemisk APV: Ligger under regionale vejledninger.

Retox manual - Regionale Vejledninger

REGION NORDJYLLAND

Du finder nyeste vejledninger i arbejdsmiljøhåndbogen.

Vejledningerne er baseret på undervisningsmaterialerne.

REGION MIDTJYLLAND

Ny mini-guide til ny lovgivning pr 1/7-19
Region Midtjylland - Miniguide - før 1/7-19

REGION SYDDANMARK

Ny mini-guide til Retox

Inspirationssætninger til den kemiske risikovurdering

Udfyldelse af skabelon/risikovurdering

Faresymboler og H-faktor

Kvik-guide i 3 step


Kemisk risikovurdering – Rengøring-ætsende-flydende

Kemisk risikovurdering – Rengøring-lokalirriterende-flydende

Kemisk risikovurdering – Desinfektionsmidler (med sprit)

Kemisk risikovurdering – Formalin

Kemisk risikovurdering- Serviet/svabs

REGION SJÆLLAND

Brugervejledning til arbejde i Retox: RS-Brugervejledning_til_Retox

Vejledning til dokumentation af sikkerhed ved arbejde med kemiske produkter: RS-Risikovurdering_retox

Kortfattet vejledning/hjælp til udfyldelse af lokale forhold i Retox:

For at vise det bedst muligt er her en "tom WPI" med lokale forhold - vist som en APB, så vi har numre svarende til fanerne: Lokale forhold

Og her er så den samme - nu vist som WPI: Lokale forhold i WPI

--- Risikovurdering / Kemisk APV ---

Vejledning til eksponeringsvurdering i Region Sjælland

--- Affaldshåndtering ---

Bortskaffelse af præfugtede klude