Info om ReKS

Regionernes Kemikalie Samarbejde (ReKS) er et samarbejde mellem fire regioner.

Det er kemi konsulenter ansat på sygehuse og i regionernes arbejdsmiljøafdelinger, som udfører arbejdet i ReKS.

RETOX er en kemi-database til arbejdsplads-brugsanvisninger (APB).  

Aktuelt

Ny mini-guide

Der er sket flere ændringer i Retox, så der er udarbejdet en ny mini-guide.

Flere ting er beskrevet tydeligere, og der er kommet nye efterspurgte afsnit.

Se og find mini-guiden her

Begrænset adgang til Retox

Der er nu ændret adgangen til Retox. Hvis du er på hospitalets, institutionens eller regionens netværk, er alt som det plejer at være.

Fra alle andre computere er der kun adgang med brugernavn og adgangskode. Det vil sige, at du som hidtil vil kunne logge på f.eks. hjemmefra.

Hvis du ikke kan se Retox fra din arbejdsplads, kan du kontakte din regionale eller lokale kemikonsulent.